Trước yêu cầu thực tế cấp bách về vấn đề quản lý, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ quốc gia và thực hiện các quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia năm 1982 và Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 11/11/2011, nhằm giải quyết tình trạng tài liệu còn tồn đọng, chất đống chưa được chỉnh lý trong kho lưu trữ của các Văn phòng. Mặt khác nguồn tài liệu của quý khách hàng còn bề bộn, khó tìm kiếm và tra cứu được, khó khăn trong việc sử dụng, bảo quản lưu trữ.

Bởi vậy công ty lưu trữ hải dương cung cấp các dịch vụ chỉnh lý tài liệu theo yêu cầu của khách hàng. Tài liệu sau khi chỉnh lý, được tổ chức sắp xếp khoa học, phục vụ yêu cầu quản lý, phục vụ việc tra cứu tìm kiếm, bảo đảm an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả, thuận tiện và nhanh chóng.
Đào tạo và chuyển giao công nghệ:

  • Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có trình độ cao, được đào tạo chính quy đồng thời với kinh nghiệm thực tế nhiều năm từ các dự án, công trình, công ty lưu trữ hải dương có đầy đủ năng năng lực và cam kết đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo và chuyển giao công nghệ về lưu trữ, chỉnh lý tài liệu, tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất trong các lĩnh vực:
    • Lưu trữ, bảo quản và tu bổ tài liệu giấy và sách báo
    • Số hóa các tài liệu dạng tìm kiếm, tra cứu điện tử
    • Hiện đại hóa thư viện, bảo tàng, trung tâm lưu trữ chuyên ngành
    • Xây dựng, quản lý, khai thác các trung tâm dữ liệu cho các đơn vị, công ty

Một số hình ảnh công trình chỉnh lý tài liệu đã triển khai


Mọi chi tiêt, liên hệ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VTT