timedateho-va-tenso-CCCDgioi-tinhngay-thang-nam-sinhnoi-sinhho-khau-thuong-trudan-tockhu-vuc-uu-tiendoi-tuong-uu-tienma-tinhma-huyenma-xa-phuongSDT-cua-banSDT-phu-huynhmail-tuyen-sinhnoi-hoc-lop-10ma-hoc-lop-10noi-hoc-lop-11ma-hoc-lop-11noi-hoc-lop-12ma-hoc-lop-12nam-TNTHPTSBD-thi-TNTHPTdiem-toan-ki-1-lop-10diem-toan-ki-2-lop-10diem-vatly-ki-1-lop-10diem-vatly-ki-2-lop-10diem-hoa-ki-1-lop-10diem-hoa-ki-2-lop-10diem-sinh-ki-1-lop-10diem-sinh-ki-2-lop-10diem-toan-ki-1-lop-11diem-toan-ki-2-lop-11diem-vatly-ki-1-lop-11diem-vatly-ki-2-lop-11diem-hoa-ki-1-lop-11diem-hoa-ki-2-lop-11diem-sinh-ki-1-lop-11diem-sinh-ki-2-lop-11diem-toan-ki-1-lop-12diem-toan-ki-2-lop-12diem-vatly-ki-1-lop-12diem-vatly-ki-2-lop-12diem-hoa-ki-1-lop-12diem-hoa-ki-2-lop-12diem-sinh-ki-1-lop-12diem-sinh-ki-2-lop-12hoc-luc-lop-10hoc-luc-lop-11hoc-luc-lop-12hanh-kiem-lop-12dang-ly-xet-tuyen-theo-phuong-thucthoi-gian-cap-chung-chidon-vi-cap-ccTAloai-ccTAso-diem-TA-datngay-thi-DGNNSBD-thi-NNtong-diem-thi-NNdiem-tu-duy-dinh-luongdiem-tu-duy-dinh-tinhtong-diem-khoa-hocmenu-nv1menu-nv2menu-nv3menu-nv4menu-nv5menu-nv6menu-nv7menu-nv8menu-nv9menu-nv10menu-nv11menu-nv12file-dinh-kem-TSDH
11:00:0005/05/2024Lê Thị Anh03345434382Nữ03/04/2005Hải DươngVạn tài Hồng phong- nam sách - hải dươngKinh2NTkhác...22040389523232603895232326thianh0395@gmail.com22111221112211122111221112211120237.88.47.87.68.07.28.08.09.18.78.28.18.77.69.59.09.39.68.69.18.99.88.88.9KháGiỏiGiỏiTốtHọc bạ THPTinbound678.pdf
11:07:0005/05/2024Nguyễn Đức Anh038905002327Nam03/04/2005Thanh HóaThôn 1- Xã Quảng Thái- Huyện Quảng Xương- Tỉnh Thanh HoáKinh2NTkhác...2204033386576071033386576071ducaanh0304@gmail.com22111221112211122111221112211120237.88.47.87.68.07.28.08.09.18.78.28.18.77.69.59.09.39.68.69.18.99.88.88.9KháGiỏiGiỏiTốtHọc bạ THPTinbound76783.pdf
16:06:0007/05/2024Lê Quang Vũ03620592233Nam10/06/2005Nam ĐịnhĐội 4 Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam ĐịnhKinh2NTkhác...2509098332445343098332445343lequangvu0499@gmail.comTHPT Nam Sách20THPT Nam Sách20THPT Nam Sách20201706.88.06.58.36.76.07.78.68.99.07.28.39.69.07.28.37.78.37.37.59.28.88.38.6KháKháKháTốtHọc bạ THPTKỹ thuật Hình ảnh Y học - 200 (học bạ)Kỹ thuật Xét nghiệm y học- 200 (học bạ)Le-Quang-vu.pdf