I. THÔNG TIN SINH VIÊN

  2. NƠI HỌC THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

  3. ĐIỂM HỌC TẬP NĂM LỚP 10

  4. ĐIỂM HỌC TẬP NĂM LỚP 11

  5. ĐIỂM HỌC TẬP NĂM LỚP 12

  6. HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM

  7.BỔ SUNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ (Nếu xét tuyển)

  8.BỔ SUNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG Hà Nội (Nếu xét tuyển)

  9. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

  10. UPLOAD MINH CHỨNG (File .pdf, tối đa 16MB)  Hướng dẫn ghép File minh chứng
  tại đây