gop y khach hang


   7.BỔ SUNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ (Nếu xét tuyển)

   8.BỔ SUNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG Hà Nội (Nếu xét tuyển)

   timedateho-va-tenso-CCCDgioi-tinhngay-thang-nam-sinhnoi-sinhho-khau-thuong-trudan-tockhu-vuc-uu-tiendoi-tuong-uu-tienma-tinhma-huyenma-xa-phuongSDT-cua-banSDT-phu-huynhmail-tuyen-sinhnoi-hoc-lop-10ma-hoc-lop-10noi-hoc-lop-11ma-hoc-lop-11noi-hoc-lop-12ma-hoc-lop-12nam-TNTHPTSBD-thi-TNTHPTdiem-toan-ki-1-lop-10diem-toan-ki-2-lop-10diem-vatly-ki-1-lop-10diem-vatly-ki-2-lop-10diem-hoa-ki-1-lop-10diem-hoa-ki-2-lop-10diem-sinh-ki-1-lop-10diem-sinh-ki-2-lop-10diem-toan-ki-1-lop-11diem-toan-ki-2-lop-11diem-vatly-ki-1-lop-11diem-vatly-ki-2-lop-11diem-hoa-ki-1-lop-11diem-hoa-ki-2-lop-11diem-sinh-ki-1-lop-11diem-sinh-ki-2-lop-11diem-toan-ki-1-lop-12diem-toan-ki-2-lop-12diem-vatly-ki-1-lop-12diem-vatly-ki-2-lop-12diem-hoa-ki-1-lop-12diem-hoa-ki-2-lop-12diem-sinh-ki-1-lop-12diem-sinh-ki-2-lop-12hoc-luc-lop-10hoc-luc-lop-11hoc-luc-lop-12hanh-kiem-lop-12dang-ly-xet-tuyen-theo-phuong-thucthoi-gian-cap-chung-chidon-vi-cap-ccTAloai-ccTAso-diem-TA-datngay-thi-DGNNSBD-thi-NNtong-diem-thi-NNdiem-tu-duy-dinh-luongdiem-tu-duy-dinh-tinhtong-diem-khoa-hocmenu-nv1menu-nv2menu-nv3menu-nv4menu-nv5menu-nv6menu-nv7menu-nv8menu-nv9menu-nv10menu-nv11menu-nv12file-dinh-kem-TSDH
   TimeDateHọ và tênSố CCCDGiới tínhNgày sinhNơi sinhHộ khẩu thường trúDân tộcKV ƯTĐT ƯTMã tỉnhMã HuyệnMã xã/phườngSĐT của bạnSĐT phụ huynhMail thí sinhNơi học lớp 10Mã học lớp 10Nơi học lớp 11Mã học lớp 11Nơi học lớp 12Mã học lớp 12Năm TN THPTSBD thi THPTĐiểm Toán KI-lớp 10Điểm Toán KII-lớp 10Điểm Lý KI-lớp 10Điểm Lý KII-lớp 10Điểm Hoá KI-lớp 10Điểm Hoá KII-lớp 10Điểm Sinh KI-lớp 10Điểm Sinh KII-lớp 10Điểm Toán KI-lớp 11Điểm Toán KII-lớp 11Điểm Lý KI-lớp 11Điểm Lý KII-lớp 11Điểm Hoá KI-lớp 11Điểm Hoá KII-lớp 11Điểm Sinh KI-lớp 11Điểm Sinh KII-lớp 11Điểm Toán KI-lớp 12Điểm Toán KII-lớp 12Điểm Lý KI-lớp 12Điểm Lý KII-lớp 12Điểm Hoá KI-lớp 12Điểm Hoá KII-lớp 12Điểm Sinh KI-lớp 12Điểm Sinh KII-lớp 12Học lực lớp 10Học lực lớp 11Học lực lớp 12Hạnh kiểm lớp 12ĐK XT Theo phương thứcThời gian cấp CCĐơn vị cấp CC TALoại CCTAĐiểm đạt TANgày thi ĐGNNSBD thi NNĐiểm thi NNĐiểm tư duy ĐLĐiểm tư duy ĐTĐiểm khoa họcNguyện vọng 1Nguyện vọng 2Nguyện vọng 3Nguyện vọng 4Nguyện vọng 5Nguyện vọng 6Nguyện vọng 7Nguyện vọng 8Nguyện vọng 9Nguyện vọng 10Nguyện vọng 11Nguyện vọng 12File minh chứng
   11:00:0005/05/2024Lê Thị Anh03345434382Nữ03/04/2005Hải DươngVạn tài Hồng phong- nam sách - hải dươngKinh2NTkhác...22040389523232603895232326thianh0395@gmail.com22111221112211122111221112211120237.88.47.87.68.07.28.08.09.18.78.28.18.77.69.59.09.39.68.69.18.99.88.88.9KháGiỏiGiỏiTốtHọc bạ THPTinbound678.pdf
   11:07:0005/05/2024Nguyễn Đức Anh038905002327Nam03/04/2005Thanh HóaThôn 1- Xã Quảng Thái- Huyện Quảng Xương- Tỉnh Thanh HoáKinh2NTkhác...2204033386576071033386576071ducaanh0304@gmail.com22111221112211122111221112211120237.88.47.87.68.07.28.08.09.18.78.28.18.77.69.59.09.39.68.69.18.99.88.88.9KháGiỏiGiỏiTốtHọc bạ THPTinbound76783.pdf
   16:06:0007/05/2024Lê Quang Vũ03620592233Nam10/06/2005Nam ĐịnhĐội 4 Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam ĐịnhKinh2NTkhác...2509098332445343098332445343lequangvu0499@gmail.comTHPT Nam Sách20THPT Nam Sách20THPT Nam Sách20201706.88.06.58.36.76.07.78.68.99.07.28.39.69.07.28.37.78.37.37.59.28.88.38.6KháKháKháTốtHọc bạ THPTKỹ thuật Hình ảnh Y học - 200 (học bạ)Kỹ thuật Xét nghiệm y học- 200 (học bạ)Le-Quang-vu.pdf
   timedateho-va-tenso-CCCDgioi-tinhngay-thang-nam-sinhnoi-sinhho-khau-thuong-trudan-tockhu-vuc-uu-tiendoi-tuong-uu-tienma-tinhma-huyenma-xa-phuongSDT-cua-banSDT-phu-huynhmail-tuyen-sinhnoi-hoc-lop-10ma-hoc-lop-10noi-hoc-lop-11ma-hoc-lop-11noi-hoc-lop-12ma-hoc-lop-12nam-TNTHPTSBD-thi-TNTHPTdiem-toan-ki-1-lop-10diem-toan-ki-2-lop-10diem-vatly-ki-1-lop-10diem-vatly-ki-2-lop-10diem-hoa-ki-1-lop-10diem-hoa-ki-2-lop-10diem-sinh-ki-1-lop-10diem-sinh-ki-2-lop-10diem-toan-ki-1-lop-11diem-toan-ki-2-lop-11diem-vatly-ki-1-lop-11diem-vatly-ki-2-lop-11diem-hoa-ki-1-lop-11diem-hoa-ki-2-lop-11diem-sinh-ki-1-lop-11diem-sinh-ki-2-lop-11diem-toan-ki-1-lop-12diem-toan-ki-2-lop-12diem-vatly-ki-1-lop-12diem-vatly-ki-2-lop-12diem-hoa-ki-1-lop-12diem-hoa-ki-2-lop-12diem-sinh-ki-1-lop-12diem-sinh-ki-2-lop-12hoc-luc-lop-10hoc-luc-lop-11hoc-luc-lop-12hanh-kiem-lop-12dang-ly-xet-tuyen-theo-phuong-thucthoi-gian-cap-chung-chidon-vi-cap-ccTAloai-ccTAso-diem-TA-datngay-thi-DGNNSBD-thi-NNtong-diem-thi-NNdiem-tu-duy-dinh-luongdiem-tu-duy-dinh-tinhtong-diem-khoa-hocmenu-nv1menu-nv2menu-nv3menu-nv4menu-nv5menu-nv6menu-nv7menu-nv8menu-nv9menu-nv10menu-nv11menu-nv12file-dinh-kem-TSDH
   11:00:0005/05/2024Lê Thị Anh03345434382Nữ03/04/2005Hải DươngVạn tài Hồng phong- nam sách - hải dươngKinh2NTkhác...22040389523232603895232326thianh0395@gmail.com22111221112211122111221112211120237.88.47.87.68.07.28.08.09.18.78.28.18.77.69.59.09.39.68.69.18.99.88.88.9KháGiỏiGiỏiTốtHọc bạ THPTinbound678.pdf
   11:07:0005/05/2024Nguyễn Đức Anh038905002327Nam03/04/2005Thanh HóaThôn 1- Xã Quảng Thái- Huyện Quảng Xương- Tỉnh Thanh HoáKinh2NTkhác...2204033386576071033386576071ducaanh0304@gmail.com22111221112211122111221112211120237.88.47.87.68.07.28.08.09.18.78.28.18.77.69.59.09.39.68.69.18.99.88.88.9KháGiỏiGiỏiTốtHọc bạ THPTinbound76783.pdf
   16:06:0007/05/2024Lê Quang Vũ03620592233Nam10/06/2005Nam ĐịnhĐội 4 Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam ĐịnhKinh2NTkhác...2509098332445343098332445343lequangvu0499@gmail.comTHPT Nam Sách20THPT Nam Sách20THPT Nam Sách20201706.88.06.58.36.76.07.78.68.99.07.28.39.69.07.28.37.78.37.37.59.28.88.38.6KháKháKháTốtHọc bạ THPTKỹ thuật Hình ảnh Y học - 200 (học bạ)Kỹ thuật Xét nghiệm y học- 200 (học bạ)Le-Quang-vu.pdf