Tài liệu lưu trữ được viết bằng nhiều ngôn ngữ của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ đó hoặc là bằng tiếng nói, chữ viết của các quốc gia khác.
Ví dụ: Tài liệu lưu trữ của nước ta hiện nay ngoài tiếng Việt còn có thứ tiếng của các dân tộc khác như Khmer, Dao, Gia Rai, Chăm…và các tài liệu viết bằng tiếng Pháp, Nga, Anh…
– Khi quan hệ giao lưu giữa các quốc gia được mở rộng thì tài liệu lưu trữ viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau là điều tất yếu, song dù tài liệu lưu trữ được thể hiện dưới dạng nào, được viết bằng ngôn ngữ gì thì cũng có một số đặc điểm của tài liệu lưu trữ như sau:

Đặc điểm 1.

Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứ, liên quan tới các sự kiện, các hiện tượng xã hôi và tự nhiên, các nhân vật tiêu biểu đã diễn ra và tồn tại trong lịch sử.

Ví dụ: Các tài liệu nói về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, nạn đói khủng khiếp 1945…

Đặc điểm 2.

Tài liệu là bản gốc, bản chính của các văn bản quản lý hay là các tác phẩm của các nhà hoạt động nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật…

Ví dụ: sắc lệnh số 18-SL ngày 31/ 1/ 1946 do Hồ Chí Minh ký về chế độ nộp lưu chiểu văn hóa phẩm

Đặc điểm 3.

Tài liệu lưu trữ là sản phẩm phản ánh trực tiếp hoạt động của các cơ quan, các cá nhân. Nói một cách khác, tài liệu lưu trữ là tài liệu được làm ra cùng thời điểm diễn ra các sự kiện, hiện tượng nên độ chính xác cao, những tài liệu này được coi là những tài liệu gốc.

Ví dụ: bức ảnh chụp chủ tịch Hồ Chí Minh thăm TW Đoàn không quân Tiêm kích 921 ngày 9/ 11/ 1946

– Với những  đặc điểm của tài liệu lưu trữ như vậy, nên tài liệu được coi như là tài sản đặc biệt của mỗi quốc gia, việc , sử dụng phải được tuân theo những quy định chặt chẽ, không được trao đổi mua bán tùy tiện. (Trong thông đạt số 1-C/ VP ngày 3/ 1/ 1946 gửi các Bộ trưởng, Hồ Chủ tịch đã nghiêm khắc phê bình các công sở, tự tiện thiêu hủy hay là bán các tài liệu hồ sơ cũ và cho rằng những hành động này là những hành động có tính chất phá hoại).

Công ty TNHH TM và dịch vụ văn thư lưu trữ Hải Dương hoạt động liên quan tới các lĩnh vực:


Mọi thông tin liên lạc xin vui lòng liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *