Trong quá trình hoạt động, hệ thống tài liệu của quý khách hàng ngày càng nhiều và lưu trữ ở nhiều nới khác nhau như: các sổ sách, chứng từ, hợp đồng, quyết định, chứng từ tài chính, các kế hoạch, nhân sự … khi cần khai thác sử dụng hoặc nộp lưu chuyển đến các bộ phân chức năng thì việc tìm kiềm rất mất thời gian thậm chí tìm không thấy tài liệu.

Cũng trong quá trình hoạt động tài liệu của của khách hàng để “chồng chất – cồng kềnh”, bị lẫn cả những tài liệu hết hạn lưu hành hoặc không còn giá trị, chính vì thế việc khai thác sử dụng tìm kiếm rất mất nhiều thời gian, không hiệu quả, tài liệu có thể bị hỏng dần theo thời gian.

Bởi vậy, việc chỉnh lý và số hóa các tài liệu lưu trữ  là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết.

Với 15 năm kinh nghiệm về chỉnh lý và số hóa tài liệu và đã thực hiện nhiều dự án lớn, chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng và đối tác về chỉnh lý và số hóa  tài liệu. Chúng tôi cam kết và đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu công việc của khách hàng trong kho lưu trữ.

Đặc biệt chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong việc lập dự toán kinh phí, lập kế hoạch cho công tác chỉnh lý tài liệu, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một dịch vụ hoàn hảo trọn gói, đồng bộ với tất cả các phần mềm, vật tư thiết bị cần có trong ngành lưu trữ để khai thác sử dụng và bảo quản tài liệu hiệu quả nhất

Qua đây, công ty cũng xin gửi lời cám ơn đến các đơn vị đã tin tưởng giao cho các công trình đã thực hiện trong thời gian qua, Công ty cũng rất mong được hợp tác với các đơn vị trong thời gian tới