Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức là một yêu cầu hết sức cần thiết!

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức là một yêu cầu hết sức cấp bách hiện nay; vì tài liệu các phông lưu trư các cơ quan, tổ chức còn tồn động tích đóng nhiều năm trong tình trạng bó gói, lộn xộn, không được chỉnh lý sắp xếp, phân loại khoa học không được lập thành hồ sơ nên không thể đưa ra phục vụ nghiên cứu, sử dụng tài liệu có hiệu quả, gây lãng phí.

Tại các cơ quan, tổ chức phải bảo quản một khối lượng tài liệu rất lớn trong đó có một phần rất lớn là tài liệu không có giá trị, làm tăng thêm diện tích kho tàng, tăng khối lượng tài liệu phải bảo quản, vừa gây ra nhiều lãng phí, tốn kém về tiền của, nhân lực, vừa không tạo đủ điều kiện cần thiết để bảo quản những tài liệu không có giá trị và làm cho nhiều tài liệu có giá trị bị mất mát, hư hỏng không thể khôi phục được.

Việc ứng dung các thành tựu khoa học trong công tác lưu trữ là một đòi hỏi, yêu cầu hết sức khẩn trương đối với việc đổi mới công tác lưu trữ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ trên máy vi tính có được hay không phụ thuộc rất nhiều ở khâu công tác chỉnh lý để có cơ sở dữ liệu cập nhật vào phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ.

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu tại Lưu trữ Hải Dương giải quyết được tất cả các vấn đền trên, tiết kiệm không gian, thời gian, chí phí và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu cho Quý Khách Hàng

 

Mọi chi tiêt, liên hệ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ:

Công ty TNHH TM và dịch vụ văn thư lưu trữ Hải Dương 

Địa chỉ: Khu 7 – Ngọc Châu – Tp Hải Dương –  Hải Dương

VP: 71 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

Tư vấn, hỗ trợ:   0904.321.938  hoặc  0834.06.08.83

 

Keywork: chỉnh lý tài liệu, số hoá tài liệu, chỉnh lý số hoá tài liệu, số hoá, chỉnh lý, phần mềm lưu trữ, phần mềm số hoá