Hệ thống dữ liệu – tài liệu lưu trữ của quý cơ quan là tài liệu vô giá, chúng không chỉ liên quan về Kinh tế – văn hóa – xã hội mà chúng còn là sự tồn tại cho sự hoạt động và phát triển của 1 cơ quan nhằm phục vụ cho sự điều hành quản lý chung của các cấp của quý cơ quan nói riêng. Tuy vậy, hiện nay những tài liệu lưu trữ này từ các năm trước đây chưa được phân loại, tì kiếm, chỉnh lý lần nào. Để công tác bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu lưu trữ đi vào nề nếp theo đúng quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tránh mất mát, thất lạc, nguy cơ hủy hoại tài liệu của các côn trùng và phục vụ công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả. Trên cơ sở khối tài liệu tồn đọng lớn, quý cơ quan nên sớm đưa ra việc chỉnh lý sắp xếp tài liệu lưu trữ, chính vì vậy công ty lưu trữ hải dương rất mong được hợp tác và cung cấp các gói dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Quý cơ quan. Mọi thông tin liên lạc xin vui lòng liên hệ sau:

Một số hình ảnh công trình chỉnh lý tài liệu đã triển khai


Mọi chi tiêt, liên hệ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VTT